Репортажи / Видео / Дания-2013, Психосинтез
 
Дания-2013, Психосинтез